Auteurs & medewerkers

E. Becking

Geboren en getogen tussen de Papoea’s op Nieuw-Guinea, ex-officier KL, expert op terreinen van legervorming en dienstplicht, werkloosheid- en armoedebestrijding, privatisering/verzelfstandiging van overheidsonderdelen, onderzoeker geschiedenis Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea, eigenaar uitgeverij Opapoea, auteur van, Tussen Twee Vuren, 2020.

C. Brantz

Zoon van ouders die de Bersiap op Biliton en Java hebben moeten ondergaan, lid van familie, die drie en een half jaar geleden heeft in krijgsgevangen’, werk-, mannen- en vrouwen kampen op Java, Sumatra en Zuid-Oost Azië, ex gebrevetteerd kolonel KL met Zuid Molukse achtergrond (Banda).

M. De Jongh Swemer

Stamt uit een geslacht met aan vaderszijde veel wortels in Nederlands-Indië, oudere generaties dienden als officier in het KNIL, ook zijn vader die garnizoenscommandant Makassar en commandant Madoera was , drie dagen voor de Japanse aanval geboren op Ambon, vier jappenkampen, drie bombardementen en een gevaarlijke overtocht van Ambon naar Celebes overleeft, de Bersiap in Makassar overleeft, de Bersiap op Madoera overleeft, met een onderbreking van 15 maanden recuperatie van begin 1942 tot begin 1950 in Nederlands-Indië gewoond, een officiersloopbaan in de KL, militaire geschiedschrijving voor overlevenden en nabestaanden van de kampen Kampili en Pare-pare, publiceerde het digitale boek, De verzwegen Oorlog, schreef diverse andere artikelen over de oorlog in de Oost, over Nederlands-Indië, Westerling en Madoera.

Mr. B. Geersing

zoon van verzetsstrijder uit WO II en regiocommandant BB; KMA-promotie 1966, ex-beroepsofficier, ex wetenschappelijk hoofdmedewerker Ondernemingsrecht RU Groningen, ex hoofd juridische zaken NOS, ex juridisch adviseur voor de omroep, ex directeur NOS, ex lid raad van commissarissen KLM e.a. raden van commissarissen, ex directeur consultancy, ex oprichtend CEO Digitenne, historicus, auteur van, Kapitein Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en werkelijkheid, 2019; oprichter en coördinator onderzoekgenootschap Pleitbezorgers, Principes Wetenschappelijke Integriteit – AURORE.

Drs. P.B.W. Hartman

Zoon van officier en oorlogsvrijwilliger 1ste Bataljon Jagers OVW, arbeids- en organisatiepsycholoog en auteur, was werkzaam op het gebied van personeel en organisatie, manager, trainer en organisatieadviseur, directeur eigen adviesbureau, sparringpartner bestuurders, directies en managementteams, faciliteerde organisaties bij innovatie en veranderingsprocessen, procesbegeleider en mediator bij conflictsituaties, adviseur universitaire onderzoeksinstituten en wetenschappelijke kennisorganisaties over onderzoekstrategie en – management en lid van verschillende internationale wetenschappelijke audit-commissies.

Mr. A.P.J.M. Kempenaars

KMA promotie 1968, ex hoofdofficier KL, Regiment van Heutsz, ex-commando, ex-militair jurist, ex VN-ambtenaar UN Commission of Experts en International Criminal Tribunal on warcrimes committed on the territory of former Yugoslavia.

A. Kruize

kol. b.d., KMA-promotie 1975, voorzitter Comité Veteranen dag regio Apeldoorn-Epe-Voorst, redactielid van Carré, het magazine van de Nederlandse Officieren Vereniging.

Pia J. van der Molen

Dochter van Pieter van der Molen (verzetsman en Indië-veteraan, sergeant OVW-bataljon 1-1-RI); vertegenwoordiger OVW-bataljon 1-1-RI tijdens de jaarlijkse Herdenking in de Johannes Postkazerne te Havelte; voormalig voorzitter ‘Stichting Vrienden van het Monument’ van het Nationaal Indië Monument te Roermond; oprichter en voorzitter van de Coma Vereniging Nederland; televisieproducent van Informatieve Programma’s; maker van documentaires over de Tweede Wereldoorlog en Nederlands-Indië (zoals ‘Archief van Tranen’ over de Bersiap); mede-initiatiefnemer van de Stichting Oorlogsverhalen, die als doel heeft Nederlandse oorlogsverhalen vast te leggen en publiek toegankelijk te houden en te bewaren voor het nageslacht (www.oorlogsverhalen.com).

G. van Oppen

KMA promotie 1968, ex gebrevetteerd hoofdofficier van de KL, vervulde als drie van de 12 functies o.m. die van commandant van het regiment van Heutsz en van militair attaché van Nederland in de Sovjet Unie en de VS.

Drs. C. Somers

Zoon van een oorlogsvrijwilliger, kleinzoon van drager verzetsherdenkingskruis, vakhistoricus en bedrijfskundige, vennootschapsdirecteur van bedrijven in Nederland en Indonesië, 35 jaar ervaring op het snijvlak van certificatie en kwaliteitssystemen, bestuurslid Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers, conservator Historische Collectie Grenadiers en Jagers, actief netwerk in Indonesië, auteur van o.m. Oorlogsvrijwilliger, 2021