AURORE heeft de eerste publicatie Dekolonisatieonderzoek inhoudelijk geanalyseerd.

Hierbij enkele hoofdlijn-conclusies over de synthese van het onderzoek “Over de grens”.

 1. Het kabinet en de Tweede Kamer vroeg om een breed omvattend onderzoek, objectief en wetenschappelijk verantwoord;
 2. Het kabinet en de Tweede Kamer krijgt een ideologisch gekleurd onderzoek met een antikoloniale ideologie als kern;
  • Het resultaat is eenzijdig en in strijd met de principes van wetenschappelijke integriteit;
  • Er is sprake van selectief brongebruik en het prioriteren van het Indonesische perspectief;
  • De Nederlandse krijgsmacht wordt als instituut weggezet als een misdadige organisatie; “vele Puttens” en nog veel erger;
  • Excessief gewelddadig gedrag door revolutionaire strijdgroepen op Java, Sumatra e.a. eilanden wordt gelegitimeerd als verricht door ‘vrijheidsstrijders’;
  • De publicatie kenmerkt zich door een beroerde kwaliteit: waar werden de excuses van premier Rutten op gebaseerd?
  • Deze synthese zal in de toekomstige historiografie worden geanalyseerd, beoordeeld en te licht bevonden wegens het onvoldoende voldoen aan vigerende wetenschappelijke standaarden;
  • De synthese wemelt van de fouten, verschrijvingen, aannames, weglatingen en politiek getinte keuzes (zie bijlage);
 3. Tijdens het onderzoek weigerden de onderzoekers iedere inhoudelijke uiteen wisseling met personen en organisaties die aandrongen op een integer onderzoek;

Dit onderzoek brengt grote schade toe aan onze geschiedenis, aan de Indië-veteranen, de Indische-Nederlanders en hun familie en nabestaanden.

Leest u vooral de brief met vragen die de kerngroep van het onafhankelijk onderzoekgenootschap AURORE zond op 27 februari 2022 aan de leiding van het Dekolonisatieonderzoek, prof. dr. G. Oostindie, prof. dr. B. Schoenmaker en Prof. dr. F. van Vree.