Het onafhankelijk onderzoekgenootschap AURORE probeert al tijden inhoudelijk contact te krijgen met de onderzoekers Dekolonisatieonderzoek.

Dat wordt feitelijk stelselmatig geweigerd.

AURORE zet nu de volgende stap en vraagt een toelichtend gesprek aan met de Vaste Kamercommissie die de voorbereiding van de resultaten van het dekolonisatieonderzoek gaat voorbereiden, om zijn standpunten nader toe te lichten.

Indiëveteranen hebben recht op een integer onderzoek. Dat is waar AURORE voor strijdt.

Leest u vooral de brieven die op 7 maart 2022 werden verzonden aan de Vaste Kamercommissie en de onderzoekers.