De dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945 – 1950 is een van de belangrijkste periodes uit onze Nederlandse geschiedenis. Zij markeert het einde van het tijdperk van kolonialisme door West-Europese landen.

Na ruim drie eeuwen Nederlandse aanwezigheid in ‘de gordel van smaragd’, werden de volkeren van die gordel zelfstandig en onafhankelijk van Nederland. Het dekolonisatieproces duurde van half augustus 1945 tot eind december 1949, toen sprake was van de onafhankelijke Verenigde Staten van Indonesië.

Er is veel over deze periode geschreven. Toch is er bij veel Nederlanders weinig over bekend.

Begin 2017 is er een onderzoek gestart naar deze periode door drie instituten: NIOD*, KITLV** en NIMH***, op basis van een onderzoekopdracht van de Nederlandse regering. Zij heeft daarvoor ruim EUR 4 miljoen belastinggeld beschikbaar gesteld. Dat onderzoek gaat ons dus allemaal aan. In het bijzonder onze (KNIL)veteranen, hun familie en nabestaanden, de Indische-Nederlanders en allen die direct betrokken zijn geweest en nog zijn bij wat er toen allemaal is gebeurd.

Uit publicaties blijkt dat het onderzoek van die drie instituten zich echter concentreert op het beweerde excessieve geweld van de Nederlandse militairen destijds, een eenzijdige context beschrijft, belangrijke onderdelen van die geschiedenis verwaarloost en ervoor kiest het Nederlandse militaire optreden, niet alleen eenzijdig te beschrijven, maar ook nog te veroordelen volgens de huidige ethische, morele en politieke opvattingen.

Uit de eerste publicaties van het onderzoek blijkt dat dit leidt tot verdraaiing, ja zelfs vervalsing, van die belangrijke geschiedenis.

In het ‘Feitenrelaas’ is op datum aandacht besteed aan de relevante feiten uit deze periode. Daaruit blijkt dat het over veel meer gaat dan alleen dat beweerde excessieve geweld van Nederlandse militairen.

In ruim een kwartier brengt dit feitenoverzicht u op de hoogte van de context en de hoofdzaken van het dekolonisatieproces van Nederlands-Indië 1945 – 1950.

Download hier het artikel in PDF-formaat

*  Nederlands Instituut Oorlogsdocumentatie
** Koninklijk Instituut voor Land- en Volkenkunde
*** Nederlands Instituut Militaire Historie