Categorie: Hearts and Minds

Recente publicaties hanteren de metafoor van “de wortel of de stok” tijdens de Dekolonisatieperiode Nederlands-Indië. Nadruk leggen zij op de stok, het excessieve geweld, om de bevolking met geweld onder controle te brengen. In werkelijkheid is dit een travestie van de waarheid.

Met de term Hearts and Minds wordt verwezen naar de Amerikaanse president Lyndon B. Johnston tijdens de Vietnam-oorlog: “the ultimate victory will depend on the hearts and minds of the people who actually live out there”.

Bedoeld wordt het concept van militair optreden tijdens een oorlog, opstand of andere vormen van gewapende conflicten, waarbij men probeert niet door superieure gevechtskracht maar door vormen van overreding en humanitaire ondersteuning de bevolking voor zich te winnen.

Het concept werd ontwikkeld door de latere Franse maarschalk Lyautey (1854-1934) die actief was in Frans Indochina tijdens de “Zwarte vlag” opstand waarbij Chinese benden van de Zhuang origine infiltreerden in het noorden van Vietnam. Om de bevolking te vrijwaren van terreur en om de benden hen definitief te ontslaan ontwierp Lyautey een concept van humanitaire acties om de harten en hoofden van de Vietnamezen te winnen voor de Fransen. Hij gaf ook aan dat men zich moest gedragen “als een vis in het water”.

Nederlandse militairen hebben in de periode 1945 – 1950 tal van humanitaire acties opgezet en uitgevoerd in Nederlands-Indië.

Onder deze rubriek brengen we voorbeelden van humanitaire acties zoals het veelvuldig verzorgen van basis veiligheid, gezondheidszorg en voedselvoorziening door Nederlandse militairen.

De Stoters

Het OVW-bataljon 8(IV)-RS was samengesteld uit leden van de Binnenlandse Strijdkrachten uit het gehele land. Het werd opgericht op 20 september 1945 en reisde via Engeland, waar het werd voorzien van uitrusting, naar Indië.

Lees verder
Bezig met laden

Colofon

In het colofon zijn personen opgenomen die een bijzondere belangstelling hebben voor de combinatie van de Dekolonisatie van Nederlands-Indië en integer onderzoek naar die periode.

Lees meer…