Het Korps Vaartuigendienst is niet zo bekend binnen de dekolonisatieperiode. Het korps en de militairen die de schepen bemanden deden echter veel goeds.

Opmerkelijk is het verhaal inzake de vrijwillige inzet om met pokken besmette patiënten naar een hospitaal vervoerd te krijgen.

Lees de bijdrage van Indië veteraan S.E. Zasada.

Hij heeft zijn herinneringen neergelegd in het indrukwekkend relaas “Wie Zas matst…. Militaire herinneringen van Noord Celebes tot Weert”.

Veel achtergrond van deze humanitaire inzet is ook te vinden in het werk van Anton Spies “Het Korps Vaartuigendienst”.