Pieter van der Molen
Een gefilmde persoonlijke zoektocht naar het Indië-verleden van Pieter van der Molen, de vader van Pia van der Molen. Hij was een van de 20.000 vrijwilligers die zich vlak na onze bevrijding van de Duitsers aanmeldde voor het brengen van orde, rust en veiligheid in de Indische archipel. Pia van der Molen vertelt het verhaal over haar vader Pieter van der Molen. Hij was een rechtschapen en gelovig mens, die zich bewust was van zijn rechten en zijn plichten. In de Tweede Wereld Oorlog deed hij, zoals veel gereformeerden, verzetswerk en moest meerdere malen onderduiken voor de Duitsers die hem zochten.

Nederlands-Indië
Kort na de bevrijding, aangespoord door de voormannen van de Anti Revolutionaire Partij en de voormalige christelijke verzetskrant Trouw, meldde Pieter van der Molen, getrouwd en toen vader van twee kinderen, zich aan als oorlogsvrijwilliger voor ‘het brengen van Orde, Rust en Veiligheid’ in voormalig Nederlands-Indië. Dat vond hij zijn plicht en daarvoor was hij zelfs bereid zijn jonge gezin hier achter te laten.

Politionele acties
Pieter van der Molen nam als OVW-er deel aan de eerste politionele actie in 1947. In het jaar van zijn dood in 1992 zou hij naar Indonesië gaan met zijn oudste dochter Pia. Terug naar de plaatsen waar hij vocht, waar hij kameraden verloor. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Enkele dagen voor zijn dood vroeg hij aan haar: “Is er voor mij voldoende vergeving?”

Zoektocht
Pia van der Molen maakte daarover een documentaire met als titel ‘Vrijwillig voor het Vaderland’. Daarin gaat zij op zoek naar mogelijke achtergronden van deze indringende vraag van haar vader. Zij spreekt hierover met mannen van het bataljon van haar vader 1.1.-R.I., ook wel genoemd ‘het Drents Bataljon’ en probeert zo een beeld te krijgen van het Indië-verleden van haar vader. Want zelf sprak hij daar nooit over. Zoals zoveel onbegrepen oorlogsveteranen uit die tijd.

Bron: Pia Media B.V. – https://pia-media.nl