‘Wetenschap moet je niet aan wetenschappers over laten…
[Het] zijn niet altijd brave, onschuldige mensen die je kunt vertrouwen….
Soms zijn ze slordig [of] frauderen ze….
Soms ook besluiten ze de regels te negeren en op hun eigen morele kompas te varen’,
zegt Rosanne Hertzberger (NRC 29 mei 2021).

Dat geldt te meer als er in het betreffende wetenschapsdomein sprake is van zwakke onderlinge controle, aldus een emeritus-hoogleraar geschiedenis.

Overeenkomstige gedachten hebben Cees Somers en Anne Tjepkema aangezet een artikel van prof. dr. Peter Romijn te analyseren en hun bevindingen publiekelijk bekend te maken.

Gegeven de reactie van Romijn – niet op de feitelijke argumenten ingaan, maar net doen alsof het om een wetenschappelijk debat gaat – hebben zij besloten een klacht wegens schending van de wetenschappelijke integriteit in te dienen.

Hier een verslag daarvan.

De eerste fase (Universiteit van Amsterdam) is bekort, de tweede fase (Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit) is woordelijk weergegeven.

Oordeel zelf!