Naar aanleiding van de recente NIMH publicatie “Krijgsgeweld en Kolonie” heeft mr. Bauke Geersing een publicatie samengesteld op basis van een analyse van met name Hoofdstuk 11 van de NIMH publicatie.

Opvallend is dat de tekst is van prof. dr. Petra Groen en dr. Remy Limpach, terwijl eerstgenoemde in de onafhankelijke wetenschappelijke commissie zit die publicaties van het grote Dekolonisatieonderzoek op wetenschappelijke inhoud en onderzoeksmethode moet beoordelen,  terwijl dr. Limpach een van die onderzoekers is. Dat belet beiden niet samen een antikoloniale pen te hanteren om de dekolonisatieperiode te beschrijven. Niet alleen is dat uiterst merkwaardig, de bronkeuze en de beschrijving was dermate dat mr. Geersing het niet kon nalaten een analyse te publiceren ook omdat een inhoudelijke uitwisseling met betrokken wetenschappers consequent wordt afgehouden.

Twee recensies van twee verschillende wetenschappers die zowel “Krijgsgeweld” als de analyse van Geersing kritisch hebben gelezen. Het resultaat is ronduit schokkend wat betreft het wetenschappelijk niveau van betreffende NIMH publicatie.