Onderzoekers die zich bezig houden met het grote dekolonisatie-onderzoek Nederlands-Indië 1945 – 1950, beweren dat het kabinet destijds in de Excessennota 1969, het beweerde excessieve geweld van Nederlandse militairen heeft gebagatelliseerd.

Het weekblad De Groene Amsterdammer is al jarenlang bezig om hetzelfde te beweren. Ook het weekblad Vrij Nederland vindt dat.

Uit een analyse van de Excessennota 1969 en de context waarin die tot stand is gekomen, blijkt niet dat sprake is van bagatelliseren door het kabinet destijds van het beweerde excessieve geweld van de Nederlandse militairen in Nederlands-Indië.

Uit onze analyse blijkt dat sprake is van een genuanceerd beeld, van bagatellisering door het Nederlandse kabinet destijds is geen sprake.

Er is wel sprake van bewust negatieve beeldvorming door enkele weekbladen en onderzoekers van dat grote dekolonisatieonderzoek.

Lees hier de volledige analyse van Bauke Geersing.