De Indonesische historicus Abdul Wahid pleitte al in 2013 voor evenwichtige geschiedschrijving van de dekolonisatieperiode Nederlands-Indië 1945 – 1950 . Een dergelijke geschiedschrijving voor Indonesië betekent volgens hem aandacht besteden aan het Indonesische geweld tijdens die periode.

In het artikel van mr. Bauke Geersing staat dat evenwichtige geschiedschrijving voor Nederland(se historici) betekent, ook aandacht besteden aan de soms bewonderenswaardige inzet van de Nederlandse militairen tijdens die periode.

Hij geeft aan dat in het lopende dekolonisatieonderzoek het omgekeerde gebeurt. Nog steeds staat de focus eenzijdig op het beweerde excessieve geweld van de Nederlandse militairen. Dat is niet alleen in strijd met de kabinetsopdracht (d.d. 2 december 2016), maar ook schadelijk voor onze geschiedenis en dus voor verbinding in onze samenleving.

Alleen objectieve en evenwichtige beschrijving geeft ons onze geschiedenis terug. Iedere Nederlander heeft daar recht op.