Het Indië-onderzoek o.l.v. van Frank van Vree heeft de uitgangspunten, na ruim drie en een half jaar onderzoek, op 30 oktober 2020 vastgesteld en op 26 maart 2021 op de website van het onderzoek geplaatst.

Een analyse laat zien dat bewust gekozen wordt voor een vreemde, moralistisch, a-historische manier van geschiedschrijving van de dekolonisatieperiode Nederlands-Indië 1945-1950.

Op basis van een reeks van containerbegrippen wordt gerechtvaardigd dat het niet meer gaat om betrouwbare officiële archieven en bronnen en daarop gebaseerde feiten.

Selectief gezochte verhalen worden centraal gesteld, een methode aangeduid met het containerbegrip: ‘multiperspectiviteit’. De onderzoeker heeft de taak om op basis van de recente maatschappelijke ontwikkelingen daaruit keuzes te maken.

Niet de beschrijving van de geschiedenis van de dekolonisatie Nederlands-Indië 1945–1950 staat centraal. Het doel is Nederland en de Nederlandse militairen moralistische te kunnen veroordelen.
Zo blijkt dat het Indië-onderzoek geen integer wetenschappelijk onderzoek is.

Lees het démasqué van dit onderzoek in de analyse van AURORE van de notitie ‘Termen, Stemmen en Perspectieven’’ van Frank van Vree.