Tot meer dan een half jaar na de soevereiniteitsoverdracht bleef de militaire luchtmacht nog actief met de laatste twee jachtvliegsquadrons. Deze periode is tot op heden onderbelicht gebleven in de geschiedenis.

In dit artikel gaan we ruim 63 jaar terug in de tijd om deze lacune in de geschiedenis aan te vullen.