De laatste weken neemt de belangstelling toe voor het landelijk dekolonisatie-onderzoek. Niet in de laatste plaats door de vele berichten in de mainstream media zoals inzake de bersiap tentoonstelling van het Rijksmuseum.

Hier treft u de reacties van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur-Generaal der Veteranen luitenant-generaal Frank van Sprang

en

brigade-generaal b.d. Voorzitter va het GORKKL (Gemeenschappelijk Overleg Regimenten en Korpsen Koninklijke Landmacht) Ruud Vermeulen