Het Indië-onderzoek negeert de opdracht van het kabinet uit de brief van 2 december 2016.

In de Open Brief van maart 2021 van AURORE aan de projectleider van dat onderzoek, Frank van Vree, blijkt dat dit bewust gebeurt.

Deze brief laat ook zien welke ingrediënten worden gebruikt om uitvoering te geven aan een vreemde, moralistische a-historische beschrijving van de dekolonisatieperiode Nederlands-Indië 1945-1950.

De doelstelling is kennelijk Nederland als dader en de Nederlandse militairen als oorlogsmisdadigers te kunnen wegzetten.