Het onderzoek, Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945b -1950, is gebaseerd op een vooropgezet een doordacht plan met politieke motieven.

In strijd met de onderzoeksopdracht van de regering wordt de schijnwerper gericht op het vermeende extreme geweld van de Nederlandse militairen.

Vooringenomen standpunten worden onderbouwd met bijpassende bronnen. Het antikolonialisme is uitgangspunt.
Hedendaagse ethische, morele en politieke opvattingen krijgen met terugwerkende kracht eeuwigheidswaarde.

Er blijkt sprake van relaties met het project De Oost. Daarin vervult de film DE OOST een propagandafunctie. Deze film vervalst de geschiedenis en is volgens de FIN, Indonesische oorlogspropaganda.

De vijf principes van wetenschappelijke integriteit worden niet gerespecteerd.
De bedoeling is Nederland als dader te veroordelen en de (KNIL) veteranen als oorlogsmisdadigers weg te zetten. En dat allemaal op basis van financiering uit belastinginkomsten.

Wij nodigen u uit deze notitie te kezen en uw eigen conclusies te trekken.

Download hier het artikel in PDF-formaat