In dit artikel in Carré gaan de auteurs Tjepkema en Somers nader in op een publicatie waarin een vermeend bloedbad in Pesing, Nederlands-Indië, april 1946 wordt geanalyseerd. Auteurs tonen aan dat er van dit vermeende bloedbad, gebaseerd op twee vage bronnen,  geen sprake was. Dit wordt onderbouwd met de resultaten van een grondig bronnenonderzoek. De onheuse beschuldiging is niet minder dan smaad jegens Indië-veteranen.

Download hier het artikel in PDF-formaat