Onder Bersiap wordt over het algemeen gedoeld op de periode van enorme gewelddadigheden die losbraken vanaf het moment dat ir. Soekarno op 17 augustus 1945 zijn onafhankelijkheids proclamasi uitsprak.

Bij het ontbreken van iedere vorm van centraal gezag, het Britse SEAC nog niet in beeld, Nederlandse autoriteit(en) nog niet ter plekke ontstond een situatie van groeiende anarchie.

Losgeslagen bendes kregen de kans om hun geweldsuitbarstingen los te laten op tal van onschuldigen: Indo-Europeanen, mensen die net vrij kwamen uit de Japanse horrorkampen, christenen, Molukkers, Chinezen en al die personen die niet in hun politieke beeld voorkwamen.

Deze tomeloze slachtingen werden zowel door professor William Frederick als WAC-toezichthoudend lid professor Robert Cribb omschreven als een genocide.

Het onderzoek naar deze bersiab vormt een belangrijk deel van de regeringsopdracht aan de drie onderzoekende instituten.

Lees hier de bijdrage van Robert Cribb aan ResearchGate.